Dignificació del sector i reconeixement professional